Εκλεγμένος επρόσωπος Manfred Spies

Stadtverordnetenversammlung σε Bad Bramstedt


Dr. Manfred Spies
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα