funcionaris elegits Marc Fuchs

Stadtrat a Kaiserslautern


Marc Fuchs
partit: CDU
grup: CDU
elecció: 2024
Informeu d'errors en les dades
Sóc Marc Fuchs

Ajudar a reforçar la participació ciutadana. Volem fer sentir les vostres inquietuds i seguir sent independents.

Promociona ara