Εκλεγμένος επρόσωπος Marcellus Niewöhner

Bürgerschaft σε Λίμπεκ


Marcellus Niewöhner
κόμμα: Bürger für Lübeck
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα