Atstovas Marcellus Niewöhner

Bürgerschaft į Liubekas


Marcellus Niewöhner
partija: Bürger für Lübeck
kiti rinkimai: 2023
Pranešti apie duomenų klaidas

Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar