Zvolení zástupcovia ľudí Marcellus Niewöhner

Bürgerschaft v Lübeck


Marcellus Niewöhner
Politický večierok: Bürger für Lübeck
Nové voľby: 2023
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz