Εκλεγμένος επρόσωπος Matthias Delbrück

Gemeinderat σε Dossenheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Augustenbühl: Eine Perle der Bergstraße

  Bündnis 90 / Die Grünen, τελευταία έκδοση 27.09.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Meine Position zum Augustenbühl ist schon aus meiner Gemeinderatszeit vor 2014 bekannt: Ich halte dieses Gebiet für ökologisch so wertvoll, dass es effektiv geschützt werden muss. Die Herausnahme aus dem Flächennutzungsplan ist auch deshalb wichtig, damit Schutzmaßnahmen dort förderfähig werden. Für bezahlbares Wohnen müssen Lösungen prioritär im Bestand gefunden werden (Stichworte Leerstandskataster, Beratung zögernder Vermieter, Grundstücke in Gemeindebesitz halten bzw. bringen, kommunale Wohnungsgesellschaft, …). Ich hoffe und arbeite darauf hin, dass sich im Gemeinderat eine konstruktive Mehrheit findet, welche Ökologie und Wohnbedarf gleichermaßen berücksichtigt.
  – PS: Generell halte ich Online-Beteiligungsinstrumente für eine sinnvolle Sache. Sie sollten aber besser von neutraler bzw. offizieller Seite betrieben werden und darauf achten, dass die jeweilige „Gegenseite“ sich nicht vorgeführt fühlt.


Dr. Matthias Delbrück
κόμμα: Bündnis 90 / Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90 / Die Grünen
εκλογή: 2024
Ιστοσελίδα: http://www.mdelbrueck.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα