Εκλεγμένος επρόσωπος Michael Deegen

Gemeinderat σε Steinalben

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir sagen NEIN zur geplanten Photovoltaikanlage im Naturpark Pfälzer Wald, Gemarkung Steinalben

  FW, τελευταία έκδοση 30.08.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Grundsätzlich stehe ich jeder Einnahmemöglichkeit der Gemeinde positiv gegenüber. Da ich aber die Energiepolitik für generell falsch halte und eine Verschandelung unserer Natur, gerade in einer strukturschwachen Region, die auf Tourismus (Wandergäste) setzten sollte, kontraproduktiv ist, lehne ich die geplante Fotovoltaikanlage ab. Des Weiteren bin ich nicht gewillt, den am Bau interessierten Firmen auf Kosten unseres schönen, unberührten Seetales den lukrativen Handel mit Klimazertifikaten für ein Almosen an die Gemeinde zu ermöglichen. Hier ist die Regierung aufgerufen, eine vernünftige und bedarfsgerechte Energiepolitik zu gestalten. Hiervon sind wir weit entfernt und ich werde diesen, Deutschland als Industrienation schadenden Weg niemals

  Περισσότερα


Michael Deegen
κόμμα: FW
Κοινοβουλευτική ομάδα: FW
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα