Zvolení zástupcovia ľudí Michael Kriegel

Rat der Stadt v Hildesheim


Michael Kriegel
Politický večierok: FDP
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International