Εκλεγμένος επρόσωπος Rainer Schauermann

Stadtverordnetenversammlung σε Reichelsheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung Der Strassenbeitragssatzung In Reichelsheim Wetteraukreis

  SPD, τελευταία έκδοση 08.09.2018

  Καμία επίσημη δήλωση. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD

  Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
  die Abschaffung der Straßenbeiträge setzt die Beantwortung von zwei Fragen voraus: Wie schaffen wir Gerechtigkeit gegenüber denjenigen Reichelsheimerinnen und Reichelsheimern, die in den letzten fast fünfzig Jahren Anliegerbeiträge bezahlt haben? Und wie gleichen wir die Einnahmeverluste im städtischen Haushalt in Höhe von 150.000,-- € jährlich aus? Die Einnahmeausfälle entsprechen zum Beispiel einer Anhebung der Grundsteuer B um 70 Prozentpunkte von 420% auf 490%.
  Die SPD wird einen Bürgerentscheid gemäß § 8b Hessische Gemeindeordnung unterstützen, sofern sich in der Stadtverordnetenversammlung hierfür eine Mehrheit findet.
  Sofern die Landesregierung dem Vorschlag der SPD Hessen folgt, Straßenbeiträge landesweit

  Περισσότερα


Rainer Schauermann
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Rainer Schauermann

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα