Atstovas Rainer Weinand

Gemeinderat į Maring-Noviand


Rainer Weinand
partija: Maring-Noviand: Ein Ort, eine Stimme! e.V.
kiti rinkimai: 2024
Pranešti apie duomenų klaidas

Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar