përfaqësues Rainer Weinand

Gemeinderat Maring-Noviand


Rainer Weinand
parti : Maring-Noviand: Ein Ort, eine Stimme! e.V.
zgjedhjet e ardhshme : 2024
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani