Εκλεγμένος επρόσωπος Roland Bernhard

Kreistag σε Landkreis Böblingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen

  Landrat, τελευταία έκδοση 19.04.2021

    Απέχω.

  Zur Idee einer freizeittouristischen Aufwertung des Hochwasserrückhaltebeckens Sulzbach gibt es derzeit noch keine konkreten Planungen.
  Vor diesem Hintergrund ist auch die ganz aktuell zu Ende gegangene Online-Bürgerbeteiligung zu sehen, an der sich fast 600 Menschen beteiligt haben.
  Die hohe Beteiligung zeigt, dass das Interesse groß ist. Und die Tatsache, dass viele sehr differenzierte Rückmeldungen eingingen, zeigt insbesondere,
  dass viele Menschen sich eine gewisse Aufwertung wünschen, ein großes Augenmerk aber auf dem Erhalt der Natur liegt.

  Insofern scheint es möglich, in Abstimmung mit allen Beteiligten Ideen zu entwickeln, die ohne große bauliche Veränderungen auch eine freizeittouristische Aufwertung erreichen können.


Roland Bernhard
κόμμα: Landrat
Κοινοβουλευτική ομάδα: Landrat
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Landrat
Ιστοσελίδα: https://service.lrabb.de/bi/pe0051.asp?__kpenr=7
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition