Λαϊκή εκπρόσωπος Sabine Seifarth

Γνωμοδότηση για την αναφορά Verzichten sie zum Wohl aller Goslarer Bürger auf die Tourismusabgabe!

Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen, τελευταία επεξεργασία στις 18/1/18

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen
  Διαφωνώ.

Es liegen noch keine Information darüber vor ob jemand zahlen muss und wenn ja, wieviel. Eine Erhebung von relevanten Daten findet derzeit statt, erst dann kann eine Satzung erarbeitet werden, der man zustimmen kann oder auch nicht. Eine Petition beim derzeitigen Stand der Dinge ist verfrüht und dient nur der Verunsicherung der Bevölkerung, denn es existieren keine Grundlagen. Grundsätzlich stehen wir der Einführung der Tourismusabgabe positiv gegenüber, denn hier können endlich u.a. die Filialisten an den Investitionen der Stadt für den Tourismus beteiligt werden. Außerdem funktioniert das System z.B. in Hahnenklee und auch anderen Städten sehr gut. Nur wenn wir in den Tourismus investieren werden die Gäste auch in die Stadt kommen und hier ihr Geld ausgeben. Die Stadt, und somit der Steuerzahler, tätigt die Investitionen und daran können sich durchaus diejenigen beteiligen, die auch davon profitieren. Unsere endgültige Zustimmung wird am Ende aber von der Gestaltung der Satzung abhängen, die festlegen wird in welchen Bereichen der Stadt welche Gewerke, bzw. Unternehmen, wieviel zahlen müssen.

Sabine Seifarth
κόμμα: Bündnis 90 / Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen
επανεκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα