förtroendevald Sebastian Münzenmaier

Deutscher Bundestag i Tyskland

Ledamot i utskotten:

Sebastian Münzenmaier
parti: AfD
Grupp: AfD
vald den: 24.09.2017
Nästa val: 2021
Valdistrikt : Mainz
Position: Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher)
webbplats: http://www.sebastian-muenzenmaier.de/
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International