Λαϊκή εκπρόσωπος Sigrid Moselage

Stadtrat σε Άαχεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Pipeline im Brander Indetal

  FDP, τελευταία έκδοση 12.07.2017

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich habe bereits auf einer Unterschriftenliste unterzeichnet.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Aachener Protestaktion gegen Mindestabnahmemenge von Müll

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 09.03.2017
  Καμία απάντηση


Sigrid Moselage
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα