Λαϊκή εκπρόσωπος Sigurd Remy

Stadtrat σε Νόιβιντ


Sigurd Remy
κόμμα: Fraktionslos
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktionslos
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα