представител на хората Stefanie Härle

Kreistag в / след Landkreis Göppingen


Dr. Stefanie Härle
страна : GRÜNE
фракция: GRÜNE
избори: 2024
функция: Kreisrat
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International