Zástupca ľudu Stefanie Remlinger

Abgeordnetenhaus von Berlin

Stefanie Remlinger
Politický večierok: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zlomok: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zvolené : 18.09.2016
Nové voľby: 2021
funkcia: Fraktion (Sprecherin für Berufliche Bildung), Fraktion (Haushaltspolitische Sprecherin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefanie Remlinger
webová stránka: http://www.stefanie-remlinger.de
Twitter: https://twitter.com/StefRemlinger
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz