Εκλεγμένος επρόσωπος Stephan Unglaub

Kreistag σε Landkreis Bayreuth - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gelber Sack oder Tonne einführen und Aufwertung der Wertstoffhöfe im Landkreis Bayreuth

  SPD τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Es spricht rein objektiv nichts gegen eine solche Umstellung. Was ja auch die Beschlussfassung zeigt, aber: Diese sollte jedoch für die Bevölkerung möglichst ohne Belastungen erfolgen (Anzahl der Tonnen, Häufigkeit der Abfuhrtermine) und möglichst kostenneutral sein. Solange die Art des Systems der Sammlungen und die Trägerschaft des Sammelsystems nicht feststehen, besteht die Gefahr, dass die Kommunen mehrere Sammelsysteme vorhalten müssen. Das würde erhebliche Kosten (für die Einführung der Systeme und laufende Kosten) verursachen.

  Eine für die Kreisbürger sinnvolle Umstellung auf ein Holsystem ist erst dann möglich, wenn das Wertstoffgesetz von der Bundesregierung erlassen wurde und hiermit die derzeit noch offenen Fragestellungen geklärt

  Περισσότερα


Stephan Unglaub - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition