Λαϊκή εκπρόσωπος Susanne Schneider

Landtag Nordrhein-Westfalen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse

  FDP, τελευταία έκδοση 24.08.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christof Rasche. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Καμία επίσημη δήλωση.

  Sehr geehrte Frau Schmitz,

  gerne nehmen wir Stellung zur befristet eingeführten Maskenpflicht an den Schulen in NRW.

  Das Recht unserer Kinder und Jugendlichen auf Bildung ist ein hohes Gut. Dieses können und wollen wir nicht dauerhaft in einem Lernen auf Distanz erfüllen. Während der Phase des Lockdowns, mit der Schulschließungen einhergingen, hat sich gezeigt, dass Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler leiden, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, im Unterricht gemeinsam zu lernen. Präsenzunterricht und die gewohnte pädagogische Anleitung sind für die Bildungschancen unserer Kinder von großer Bedeutung. Daher soll der Unterricht im Schuljahr 2020/21 in Nordrhein-Westfalen wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz

  FDP, τελευταία έκδοση 07.10.2019

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Marcel Hafke. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Διαφωνώ.

  Gerne nehme ich als stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion zu der Petition #NotMyHochschulgesetz Stellung. Unter der Vorgängerregierung war das Verhältnis von Land und Hochschulen durch Misstrauen geprägt. Für uns als Freie Demokraten war es daher bei der Neugestaltung des Hochschulgesetzes ein großes Anliegen, den Hochschulen wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Dabei geht es mitnichten darum, den Hochschulen die Freiheit zu geben, studentische Partizipation einzuschränken.

  Gerne mache ich Ihnen das anhand folgender Punkte deutlich:
  Die Hochschulen vor Ort sollen selbst darüber entscheiden, Anwesenheitspflichten in bestimmten Lehrveranstaltungen wieder einzuführen. Deshalb haben wir mit dem neuen Hochschulgesetz das gesetzliche

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  FDP, τελευταία έκδοση 24.06.2019

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Die frühkindliche Bildung in NRW ist für die NRW-Koalition von Christdemokraten und FDP ein Schwerpunktthema. Daher fließen ab 2021 jährlich zusätzlich 1,3 Milliarden Euro ins System. Davon fließt ein Großteil in Qualitätsverbesserungen, gleichzeitig werden junge Familien durch ein weiteres beitragsfreies Jahr spürbar entlastet. Zusätzlich können gerade junge Familien mit mehreren Kleinkindern die Beiträge leichter steuerlich geltend machen. Die Freien Demokraten machen sich weiterhin dafür stark, die Elternbeiträge auf lange Sicht ganz entfallen zu lassen. Die geschätzten Kosten für die komplette Beitragsfreiheit von mindestens 800 Millionen Euro pro Jahr sind für das Land jedoch nicht von heute auf morgen zu stemmen. Wir sind überzeugt: Qualität

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni!

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 31.12.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 18.09.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuauflage der zentralen Prüfung 10 im Fach Englisch

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 20.05.2017
  Καμία απάντηση


Susanne Schneider
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Unna I
Αξίωμα: Fraktion (Gesundheitspolitische Sprecherin), Fraktion (Frauen- und Gleichstellungspolitische Sprecherin), , Fraktion (Pflegepolitische Sprecherin)
Ιστοσελίδα: http://www.schneider-susanne.de
Facebook: https://www.facebook.com/susanne.schneider.mdl/?fref=nf
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα