Λαϊκή εκπρόσωπος Sylvia Kornmann

Kreistag σε Lahn-Dill-Kreis


Sylvia Kornmann
κόμμα: DIE LINKE
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Sylvia Kornmann

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα