Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Markus Kufen

Stadtrat σε Έσσεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Essener Eltern fordern: Sicherung der kinderärztlichen Notdienstzeiten!

  CDU, τελευταία έκδοση 28.04.2016

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  vielen Dank für Ihre E-Mail vom 26. Mai 2015.
  Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung vom 24. März 2015 sich mit den Stimmen der CDU-Fraktion für den Erhalt der Notfallpraxen in Essen ausgesprochen. Gleichzeitig haben wir dazu aufgerufen, sich an der Online-Petition zum Erhalt der Kinder-Notfallpraxen zu beteiligen. Die Vielzahl der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner macht deutlich, wie sehr dieses Thema die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt bewegt. Die derzeitige notfallmäßige Versorgung muss erhalten bleiben. Die Notfallpraxen und die kinderärztlichen Notdienstzeiten sind für die Menschen in Essen und ihre medizinische Sicherheit am Wochenende und in den Nachtstunden sehr wichtig. Jetzt gilt es, gemeinsam mit allen relevanten Akteuren in Essen, den weiteren Prozess zu gestalten.
  Mit freundlichen Grüßen
  Thomas Kufen MdL
  Fraktionsvorsitzender


Thomas Markus Kufen
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Ιστοσελίδα: http://www.thomas-kufen.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition