Εκλεγμένος επρόσωπος Tobias Heide, von der

Schleswig-Holsteinischer Landtag

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Winterferien für Schleswig-Holstein

  CDU, τελευταία έκδοση 18.09.2020

    Απέχω.

  Richtigstellung zur Stellungnahme von Herrn Tobias von der Heide durch openPetition:

  Auf der zivilgesellschaftlichen Plattform openPetition werden Unterschriften gesammelt, die nach Sammlungsfrist offiziell in den Landtag eingereicht werden. Das ist verfassungskonform und hatte in der Vergangenheit immer zur Behandlung der Petition geführt. openPetition versteht sich als Schnittstelle, bei der Menschen on- und offline Unterschriften sammeln können, um ihr Anliegen anschließend offiziell und formal in den Petitionsausschuss einzureichen. Wir bedauern es, dass die Möglichkeiten zum Dialog mit den Wählerinnen und Wählern von einigen politischen Repräsentanten nicht genutzt werden.

  - - - - -

  Originalstellungnahme
  von Herrn von der Heide:

  Open

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen

  CDU, τελευταία έκδοση 18.09.2020

    Απέχω.

  Richtigstellung zur Stellungnahme von Herrn Tobias von der Heide durch openPetition:

  Auf der zivilgesellschaftlichen Plattform openPetition werden Unterschriften gesammelt, die nach Sammlungsfrist offiziell in den Landtag eingereicht werden. Das ist verfassungskonform und hatte in der Vergangenheit immer zur Behandlung der Petition geführt. openPetition versteht sich als Schnittstelle, bei der Menschen on- und offline Unterschriften sammeln können, um ihr Anliegen anschließend offiziell und formal in den Petitionsausschuss einzureichen. Wir bedauern es, dass die Möglichkeiten zum Dialog mit den Wählerinnen und Wählern von einigen politischen Repräsentanten nicht genutzt werden.

  - - - - -

  Originalstellungnahme
  von Herrn von der Heide:

  openPetition

  Περισσότερα


Tobias Heide, von der
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Kiel-West
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα