Εκλεγμένος επρόσωπος Tobias Peter

Stadtrat σε Λειψία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bauen und Natur erhalten! Artensterben stoppen! Wertvolle Grünflächen für Leipziger*Innen schützen!

  Bündnis 90/Die Grünen τελευταία έκδοση 16.02.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Ich finde die Petition gut, denn grundsätzlich schließen sich Artenschutz und notwendige Bauvorhaben in der wachsenden Stadt nicht aus, sondern können miteinander vereinbart werden. Es gilt der Grundsatz des flächensparenden Bauens, z.B. durch weniger Stellplätze, die vorrangige Nutzung von Baulücken und Stapelbauen. Stadtplanung und Architektur sollten so gestaltet werden, dass die Artenvielfalt in der Stadt erhalten und nach Möglichkeit erhöht wird.

  Dafür braucht es nicht nur den erklärten Willen in Politik und Verwaltung, sondern bessere
  Planungs- und Prüfungsgrundlagen, etwa einen besseren Überblick über Brach- und Grünflächen, die Definition von Tabuflächen, und die Berücksichtigung der Artenvielfalt bei der Bebauungsplanung u.v.m.

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel

  Bündnis 90/Die Grünen τελευταία έκδοση 25.10.2019

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Siegbert Droese. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die AfD-Stadtratsfraktion wiederholt ihre Kritik an der im vergangenen Jahr von Rot-Rot-Grün beschlossenen Ausgestaltung des Anwohnerparkens: Die Nichtbeachtung von Gewerbe und Gästen (seien es Besucher oder aber auch Pflege- und Lieferdienste) sowie die offenkundige Überregulierung stehen in keinem Verhältnis zu der (mitgelösten) problematischen Parksituation bei Großveranstaltungen, die vornehmlich an Wochenenden entsteht. Hier besteht dringender Überarbeitungsbedarf!


Dr. Tobias Peter
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα