Λαϊκή εκπρόσωπος Ulrike Stahl

Gemeinderat σε Ammerbuch


Ulrike Stahl
κόμμα: GAL
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grün-Alternative Liste
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Mitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα