Përfaqësues Ulrike Stahl

Gemeinderat Ammerbuch


Ulrike Stahl
parti : GAL
fraksion: Grün-Alternative Liste
zgjedhjet e ardhshme : 2024
rol: Mitglied
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani