funcionaris elegits Wigbert Schwenke

Stadtrat a Magdeburg - eliminat

Wigbert Schwenke - eliminat
partit: CDU
grup: Fraktion CDU/FDP/BfM
elecció: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wigbert Schwenke
Informeu d'errors en les dades
Sóc Wigbert Schwenke

Ajudar a reforçar la participació ciutadana. Volem fer sentir les vostres inquietuds i seguir sent independents.

Promociona ara