Jahr: 2015

10.06.2015

Transparenz

Petitionsausschuss zeigt geringe Wirkung

11.03.2015

Transparenz

openPetition wird Petitionsplattform für Europa

6.03.2015

Herausragende Petition

Saatgut-Vorschlag der EU-Kommission nun endgültig Geschichte

настоящите петиции

покажи всички петиции

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International