Carregueu un full de signatura a una peticióNotes


Feu servir aquest servei com a defensor d’una petició si heu recollit signatures en paper.

Carregueu tots els fulls individualment com a fitxer. Utilitzeu la nostra plantilla, que pot recollir fins a 10 signatures per full. Es poden trobar plantilles per formularis a totes les pàgines de petició d'una petició openPetition. Si utilitzeu els seus propis qüestionaris, tingueu en compte que no es poden recollir més de 50 signatures en un qüestionari.

Les signatures de paper es compten immediatament després que s'hagi carregat correctament el full de signatura. En cap moment es publicaran els fulls de signatura.

col·leccions en curs

Ajudar a reforçar la participació ciutadana. Volem fer sentir les vostres inquietuds i seguir sent independents.

Promociona ara