Pro

Vad talar för denna petition?

Das Fällen sämtlicher Bäume ist unnötig. Ein Ausbau der L90 kann auch schonender passieren. In der heutigen Zeit sollte man das Fällen der Bäume immer vermeiden, wenn das möglich ist.

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International