Pro

Vad talar för denna petition?

Ausführung des Bundesministeriums für Gesundheit zum Begriff des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitsberufe.

Källa: www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe.html

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessen (Seite 6, § 2 Abs. 2 und 2a)

Källa: www.hessen.de/sites/default/files/media/03_corona-kontakt-_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand_29.03.21_0.pdf

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International