Pro

Warum ist die Initiative unterstützenswert?

Contra

Was spricht gegen diese Initiative?

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå