Pro

Vad talar för denna petition?

    Badeverbot

Warum muß der mensch immer in die Natureingreifen, Hunde sind sauberer als andere Vierbeiner - verboten sollte das grillen und der Unrat der am Böhmer-Weiher liegt. Man sollte nicht immer in die Natur eingreifen

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International