Pro

Vad talar för denna petition?

Contra

Vad talar emot denna petition?

Was soll der Zugang zu informationen bringen, wenn denn der Journalist diese nicht im Beitrag/ Bericht/ Aufsatz bringen darf? Eine Pedition für eine wahre unabhängige Berichterstattung macht doch da gleich viel mehr Sinn.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International