Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Contra

Какво говори против тази петиция?

    Debatte um 5G

Es gibt gar keine Debatte, hier auf der Petitionsseite!

0 контрааргументи противоречие
ПРОТИВ

Внимание openPetition на редактора: Това мнение е скрито, защото тя ни срещу нетикет нарушение.

0 контрааргументи противоречие

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега