Pro

Vad talar för denna petition?

Contra

Vad talar emot denna petition?

Weil wir kein Ordnungsamt im Kiez brauchen! Und auch keine Verhältnisse wie in einer süddeutschen Kleinstadt (ja, man sieht woher die Petionsunterzeichner kommen). Hier machen neu zugezogenen Reiche aus der Gated Community zwischen Rigaer und Liebig Welle.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International