Pro

Vad talar för denna petition?

    VfB Stuttgart Reschke Sportvorstand

- Reschkes Aktionen und Aussagen haben weder Hand noch Fuß - insbesondere die Transferpolitik - als Fan des VfB Stuttgart kann man nicht schmerzfrei tatenlos zusehen, was gerade im Verein geschieht DESHALB: zum Wohle des VfB, UNTERSCHREIBT! DANKE! :)

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International