Pro

Vad talar för denna petition?

Der Flugplatz ist super wichtig. Wo sonst lernen Jungentliche Verantwortung und Teamgeist wie dort. Herder einzelne ist wichtig und ein Zahnrad im Getriebe. Das geht durch die Digitalisierung leider oft verloren. Lasst den Jungentliche die Chance wichtig und gebraucht zu sein.

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International