Änderung von § 41b EStG (Fristenanpassung bei der Vorlage von elektronischen Lohnsteuerbescheinigung)

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
11 11 inn Deutschland
Begjæringen er avsluttet
  1. Startet 2020
  2. Samlingen avsluttet
  3. Sendt inn
  4. Dialog
  5. Fullført

Dette er en nettkampanje des Deutschen Bundestags .


Mer om

Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå