Περιοχή: Βερολίνο
Κοινωνική πολιτική

Berlin: staatliche Hilfe für Eltern und Alleinerziehende bei Schul- und Kita- Schließungen durch #Co

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung
84 Υποστηρικτές 35 σε Βερολίνο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 26.03.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.03.2020 20:56

Es sollen noch mehr Unterschriften gesammelt werden.


Neues Zeichnungsende: 25.03.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 69 (32 in Berlin)


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.03.2020 09:58
Neuer Titel: Berlin: staatliche Hilfe für Eltern und Alleinerziehende bei Schul- und Kita- Schließungen durch #Corona
#Co

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 56 (25 in Berlin)


Änderungen an der Petition

Ώρα 14.03.2020 08:38

Es befanden sich Rechtschreibfehler in der Petition. Diese wurden entfernt.


Neuer Titel: staatlche staatliche Hilfe für Eltern und Alleinerziehede Alleinerziehende bei Schul- und Kita- Schließungen durch #Corona


Neue Begründung: Der wirksamste Schutz ist die Vorsorge. Wir begrüßen daher die Schließung von Schulen und KiTas durch die Landesregierungen. Nun wurde dadurch die Gefahr geschaffen, dass die Eltern der hiervon betroffenen Kinder wirtschaftlich unverhältnismäßig belastet werden. Im Falle der Erwerbstätigkeit stehen sie von vor der Aufgabe trotzdem ihre Fürsorgepflicht zu erfüllen. Keine leichte Aufgabe, wo der Kreis der möglichen Unterstützer dadurch gravierend eingeschränkt, dass gerade ältere Menschen, wie z.B. Großeltern, zu der besonders hohen Risikogruppe zählen und daher aus Gründen des Gesundheitsschutzes als Betreuungspersonen ausfallen müssen. Am Ende werden viele daher im Rahmen von Mehr-/Minderleitungsausgleich Mehr-/ Minderleistungsausgleich oder bezahlten bezahltem bzw. unbezahlten unbezahltem Urlaub zu Hause bleiben müssen – also auf ihre eigenen Kosten. Dies ist bei Schließungen von bis zu fünf Wochen nicht zumutbar!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 40 (40 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα