Rajon : Këlni
Media

Bisheriges Stadtlogo der Stadt Köln soll beibehalten werden

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Rat der Stadt Köln
21 5 në Këlni
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar mars 2022
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

30.03.2022, 23:22

Ich ziehe die Petition zurück, da ich innerhalb von einer Nacht soviele Anfeindungen persönlich erlebt habe! Meine Grundidee war ansich nur Kosten zu sparen und ein völlig überflüssiges Projekt zu stoppen.


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani