Περιοχή: Μάνχαϊμ
Πολιτισμός

Die Werkstätten für Druckgrafik müssen in der Alten Feuerwache Mannheim bleiben!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz & Gemeinderat der Stadt Mannheim
1.904 Υποστηρικτές 672 σε Μάνχαϊμ
28% του 2.400 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.


Unsere Aktiviäten, Geschichte, Standort, Bildungsauftrag, Druckgrafik etc.

Ώρα 20.08.2021 18:08

Προβολή εγγράφου

Wir haben hier mal was zusammengestellt: "Der BBK Mannheim e.V. und die Werkstätten für Druckgrafik in der Alten Feuerwache Mannheim"

Aktivitäten der Werkstätten für Druckgrafik des BBK Mannheim (1)
Kontinuität und Aktuelles (4)
Standort Alte Feuerwache (5)
Die Druckwerkstatt (6)
Öffentlicher Bildungsauftrag (7)
Positionierung im Stadtviertel (8)
Druckgrafik – ein geschütztes Kulturgut der UNESCO (9)
Der BBK Mannheim (10)
Wir in der Alten Feuerwache (11)

Auch auf unserer Website, unter : bbk-mannheim.de/index.php?page=aktivitaeten


Änderungen an der Petition

Ώρα 20.08.2021 17:38

Kleiner Schreibfehler ausgebessert, damit die Petiton auf 2 Seiten ausgedruckt werden kann.


Neue Begründung:

Die Werkstätten für Druckgrafik in der Alten Feuerwache Mannheim müssen bleiben!

Sind Sie an weiteren Informationen interessiert, dann verfolgen Sie unsere Aktivitäten zum Erhalt im Internet unter www.bbk-mannheim.de oder wenden Sie sich per Email an info@bbk-mannheim.de.

Bezirksverband Bildender Künstler:innen Mannheim e.V.e.V., Brückenstraße 2-42-4, 68167 Mannheim

Wir danken für Ihre Unterstützung!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 972 (354 in Mannheim)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα