Περιοχή: Biebergemünd
Επιτυχία
Αθλητισμός

Einen Skatepark für Biebergemünd

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Manfred Weber, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung
263 Υποστηρικτές 100 σε Biebergemünd
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 13.07.2021 11:17

Deine Unterschrift hat geholfen! Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 23. Juni dem Antrag zur Errichtung eines Skateparks in Biebergemünd zugestimmt. Die unzähligen positiven Kommentare und Unterstützungen haben den Vertretern gezeigt, dass den Bürgerinnen und Bürgern etwas an solch einem Projekt liegt.

Der Gemeindevorstand und Bürgermeister Weber wurden beauftragt, sich nun um ein mögliches Konzept zu kümmern, den dafür zuständigen Ausschüssen ausführliche Berichte vorzulegen und sich bei Fragen direkt bei aktiven Skateboard-Fahrern zu melden und Expertise zu holen - damit bindet man aktiv die Jugend ein und ermöglicht am Ende ein für Alle zufriedenstellendes Ergebnis.

Als Junge Union Biebergemünd freut es uns, dass die kommunalen politischen Gremien auf die Forderung der Jugend eingegangen ist - das motiviert und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken.

Wir werden Dich über den jeweiligen Sachstand stetig informieren. Weitere Informationen rund um das Thema Skatepark findest Du auch auf unserer Webseite unter www.ju-biebergemuend.de/skatepark.


Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 27.05.2021 08:16

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 26.05.2021 15:49

Korrektur aufgrund einer Bitte der Redaktion.


Neuer Petitionstext:

Mit unserem Antrag möchtemöchten die Jungewir Union Biebergemünd aufauf das 2014 erstmals angestoßene Projekt zur Errichtung eines Skateparks in unserer Gemeinde hinweisen und die betroffenen Personen und Institutionen auffordern, ein solches Projekt in Zukunft in Erwägung zu ziehen.

Für uns ist es ein Hauptanliegen, das nach wie vor bestehende Bedürfnis eines solchen Skateparks für unsere Gemeinde Biebergemünd aufzugreifen und gemeinsam mit den Jugendlichen vor Ort das Thema neu aufzurollen. aufzurollen. 

Mehr Informationen dazu unter www.ju-biebergemuend.de/skatepark.
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 42 (15 in Biebergemünd)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα