Περιοχή: Landkreis Günzburg
Κοινωνική πολιτική

Erteilung einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis für Gloria und Joseph Benedict Yosores

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Staatsminister Joachim Herrmann/ Landrat Hubert Hafner
5.005 2.641 σε Landkreis Günzburg
Ο διάλογος ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Dialog mit Petitionsempfänger beendet

11/10/18, 8:12 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Dialog mit dem Petitionsempfänger beendet ist.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα