Περιοχή: Eckenheim
Παιδεία

Faire Prüfungsbedingungen im SoSe 2020 hochschulübergreifend

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, z.Hdn. Frau Angela Dorn, Herrn Wolfgang Hendricks
519
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

27/6/21, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

4/6/20, 6:04 μ.μ. GMT-4

Verdeutlichung das es sich um hochschulübergreifende Forderungen handelt.


Neuer Titel: Faire Prüfungsbedingungen im SoSe 2020
2020 hochschulübergreifend


Neue Begründung: Wir fordern deshalb adäquate Ausgleiche!
- Verlängerung der Bearbeitungszeiten von Hausarbeiten
- Flexible An – und Abmeldung von Prüfungen
- Transparenz über die Planung von schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen
- Familienfreundliche Klausur – und Prüfungszeiten im Hinblick auf Sommerferien und Uhrzeit
- Ausgleiche für Studierende mit Care - Aufgaben über Corona hinaus!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 335


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα