Περιοχή: Haan
Παιδεία

Filter für Haaner Kinder

Η αναφορά απευθύνεται σε
Haaner Politik
919 Υποστηρικτές 761 σε Haan
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 20.09.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 13.08.2021 19:47

Da Nachfrage steigt stetig, deswegen sehen wir eine Steigerung im Interesse und verlängern deswegen den Zeitraum


Neues Zeichnungsende: 20.09.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 805 (675 in Haan)Änderungen an der Petition

Ώρα 31.07.2021 15:17

Layout bearbeitet, indem Absätze eingesetzt wurden


Neuer Petitionstext:

Wir sind Eltern von Kindergartenkindern,GrundschulkindernKindergartenkindern, Grundschulkindern sowie Schulkindern der weiterführenden Schulen. Wir fordern Luftfilteranlagen für alle Schulen und Kitas damit ein Unterrichtsausfall bzw. Betreuungsausfall in der Zukunft nicht mehr bzw. weniger vorkommt.Wir müssen uns zusammen tun,damittun, damit wir großesGroßes bewirken können.Wenn Ihr uns unterstützen möchtet, unterschreibt und teilt fleißig.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 756 (631 in Haan)


Änderungen an der Petition

Ώρα 31.07.2021 14:31

Wir möchten noch deutlicher aufzeigen, dass uns Luftfilteranlagen in allen Haaner Schulen und Kitas, wichtig sind.


Neuer Petitionstext:

Wir sind Eltern von Kindergartenkindern,Grundschulkindern sowie Schulkindern der weiterführenden Schulen. Wir fordern Luftfilteranlagen für alle Schulen,damitSchulen und Kitas damit ein Unterrichtsausfall bzw. Betreuungsausfall in der Zukunft nicht mehr bzw. weniger vorkommt.Wir müssen uns zusammen tun,damit wir großes bewirken können.Wenn Ihr uns unterstützen möchtet, unzerschreibtunterschreibt und teilt fleißig.Neue Begründung:

Es müssen definitiv Luftfilteranlagen in jeder Schule und Kita verfügbar sein, damit ein Unterrichtsausfall bzw. Betreuungsausfall so gering wie möglich gehalten werden kann.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 727 (608 in Haan)
Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition