Περιοχή: Γερμανία
Οικονομία

Für ein besseres Leben und nachhaltigeres Wirtschaften: 4-Tage-Woche zum neuen Standard machen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
95 Υποστηρικτές 95 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.06.2021
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 16.06.2021 09:50


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 11.06.2020 13:45

Die Dauer für die Petition wurde verlängert. Solch ein Veränderung, wie wir sie fordern, brauch Zeit.


Neues Zeichnungsende: 01.10.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 65 (65 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικονομία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα