Регион: Берлин

Gegen Bettler, Musikanten und Motz-Verkäufer in der U-Bahn

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Dr. Sigrid Nikutta (Vorsitzende)
17 поддържащ 12 в / след Берлин
Петицията беше оттеглена от вносителя на петицията
  1. Започна 2015
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Повече за тази тема

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега