Kraj : Berlín

Gegen Bettler, Musikanten und Motz-Verkäufer in der U-Bahn

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Dr. Sigrid Nikutta (Vorsitzende)
17 12 v Berlín
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená 2015
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný


Viac o

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz