Rajon : Berlin

Gegen Bettler, Musikanten und Motz-Verkäufer in der U-Bahn

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Dr. Sigrid Nikutta (Vorsitzende)
17 mbështetësit 12 në Berlin
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar 2015
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar


Më shumë për temën

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International